.

Ikalawang Markahan – Modyul 5: Timeline at Panuto.

. noong Nobyembre 13,1936, ayon sa Komonwelt Act Bilang 184, itinatag ng.

pambansang wika na naaayon sa umiiral na wika sa bansa.

report flag outlined.

<strong>Sa pamamagitan ng timelinesa ibaba, ipakita ang pagkasunod-sunod ng mga petsang ito. x 7. Ang ibig sabihin ng mga datos sa Talahanayan 1 at 2 ay g pagkakaiba-iba ng antas ng pagsulong at pag-unlad ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya gamit ang datos ng GDP ng mga ito.

Nilisan ni Rizal ang Pilipinas noong Pebrero 3, 1888 dahil sa pangamba niyang manganib ang buhay ng mga mahal sa buhay.

Secondary School. Unang Edisyon, 2020. Gawain Sa Pagkatuto 1.

1936 setyembre 17, 1935 abril 30, 1937. x 10.

Ito ay sanhi ng pagkakapasa ng Asemblea ng Commonwealth Act Number 184.

Lumikha ng sariling alamat at isalaysay sa masining na paraan kagaya ng komik istrip, story frame o paggamit ng iba’t ibang graphic organizer.

Unang Edisyon, 2020. x 4.

Sa pamamagitan ng timeline sa ibaba, ipakita ang pagkasunod-sunod ng mga petsang ito. .

.
.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: TIMELINE.

Wikang Pambansa Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: TIMELINE.

Arkitektura.

5. . paghahanap ng lokasyon ng lugar at tao).

1 1. D 5. x 6. Katakut-takot na liham ng mga pagbabanta na karamihan ay walang lagda ang dumarating at ipinayo ng gobernador na bumalik siya sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng timeline sa ibaba, ipakita ang pagkasunod-sunod ng mga petsang ito.

Ang mga pakomplikadong mga kasanayan ay ipinapakita sa ibaba sa Ikalawang Pamantay sa Pagganap ay nakatuon sa pagsasalita (B), bilang bahagi ng pagkatuto ng wika; kasama rin dito ang mga Kakayahan: Kakayahan: Nakapagbibigay ng mga tanong kaugnay sa pang-araw-araw na pangangailangan (hal.

Banyaga – salitang mula sa ibang wika na walang salin sa wikang Filipino. Halimbawa: toothpaste, shampoo, keyboard Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Mula sa iyong kasagutan sa Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 sagutin ang mga katanungan.

.

Ang mga pagtaas na ito ay hindi ang mga taon ng mga kaganapan mismo, ngunit ang mga pagtaas ay pantay na may puwang: 5 taon, 10 taon o 20 taon.

2.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: TIMELINE.

.